Vyberte si prodejnu
Sortiment a služby
510 000 100 - Pomůžeme vám

DEKTAPE

 Dektape

Charakteristika

Pásky DEKTAPE jsou určeny pro vzájemné spojování lehkých fólií určených pro doplňkové hydroizolační vrstvy, parozábrany, mikroventilační a separační vrstvy. Vybraný typ lze také použít pro spojování HDPE profilovaných fólií.

Vybrané typy pásek DEKTAPE se používají k zajištění funkčnosti vzduchotěsnicí a parotěsnicí vrstvy z lehkých fólií DEKFOL. Zároveň se pásky DEKTAPE používají pro funkční napojení fólií DEKFOL na navazující a prostupující konstrukce.

Vybrané typy pásek DEKTAPE se také používají pro zvýšení stupně doplňkové hydroizolační vrstvy a zvýšení vzduchotěsnosti u lehkých difúzně propustných fólií zastoupených v sortimentu DEKTRADE fóliemi DEKTEN. Pásky DEKTAPE se také používají pro napojení fólií DEKTEN a DEKFOL na okapní plech.

Jednotlivé typy pásek se liší materiálovou bází nosiče a lepidla, tloušťkou, šířkou a také svým použitím. Přehled jednotlivých typů příslušenství DEKTAPE je uveden v technickém listu.

 Dektape PRO  Dektape MULTI  Dektape KONTRA
 Dektape TP 50  Dektape SP1  Dektape REFLEX
 Dektape PP  Dektape TP 15  

Dokumenty