Poradíme Vám! 510 000 100

ISODEK

Popis

ISODEK je tepelná izolace vytvořená nafoukáním rozvlákněného novinového papíru do dutiny v konstrukci. Objemová hmotnost tepelné izolace ISODEK je 55 ± 5 kg.m-3.

Požadovaná objemová hmotnost tepelné izolace se zajišťuje správným nastavením aplikačního zařízení. Správnost nastavení aplikačního zařízení se kontroluje zkouškou ISODEK TEST podle zkušebního předpisu. Vybavení pro provádění zkoušky ISODEK TEST je nedílnou součástí příslušenství aplikačního zařízení.

 ISODEK  ISODEK

Charakteristika

ISODEK je tvořen rozvlákněným recyklovaným papírem, ke kterému jsou přidány prostředky na ochranu proti požáru a biologickému znehodnocení (jedná se o borité soli a kyseliny).
Rozvlákněný papír se do dutiny nafoukává pomocí speciálního aplikačního zařízení otvorem v opláštění dutiny, popřípadě v parotěsnicí folii. Otvor se po ukončení nafoukávání vzduchotěsně a parotěsně uzavře. Rozvlákněný papír zcela vyplní dutinu konstrukce, čímž vznikne tepelněizolační vrstva beze spár. V konstrukcích bez požadavků na tepelněizolační vlastnosti má ISODEK výplňovou funkci.

Nafoukáváním rozvlákněného papíru do dutiny mezi deskou a parotěsnicí folií lze zároveň ověřit celistvost a spojitost parotěsnicí folie přetlakem vzduchu.

Použití

Tepelná izolace ISODEK se používá v novostavbách i rekonstrukcích pro konstrukce svislých vnějších a vnitřních stěn.

Dokumenty